Blog

รูปแบบการเจียระไนเพชร

การเจียระไนเพชรมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ความต้องการให้เกิดประกายหักเหและสะท้อนแสงที่ส่องออกมาให้ได้มากที่สุดภายใต้การรักษาน้ำหนักเพชรให้ได้มากที่สุดด้วย แต่ในปัจจุบันมีการเจียระไนเพชรให้มีรูปทรงและรูปแบบที่ดูแปลกตามากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผล ให้ความงามด้านประกายแสงลดน้อยลงแต่ด้วยความที่เป็นเพชร จึงทำให้ความนิยมไม่ได้ลดลงมากนักขณะเดียวกันก็สามารถ ชดเชยด้วยสไตล์รูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการหรือบุคลิกภาพของผู้สวมใส่มากขึ้น

1. รูปกลม เหลี่ยมเกสร (Round Shape : Brilliant Cut) เป็นรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะกับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ

2. รูปสี่เหลี่ยม เหลี่ยมพรินเซสส์ (Princess Cut) เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพบุรุษ เพราะสะท้อนความมีรูปแบบกฎเกณฑ์

3. รูปหัวใจ (Heart Shape) เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความรัก ความอ่อนหวาน

4. รูปหยดน้ำ (Pear Shape) เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความมีอิสระ

5. รูปมาร์คีส์ (Marquise Shape) เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์

6. รูปไข่ (Oval Shape) เป็นรูปแบบที่เหมาะกับสุภาพสตรี สะท้อนถึงความสุภาพเรียบหรู

7. รูปสี่เหลี่ยมมรกต (Emerald Shape) สำหรับสุภาพบุรุษที่สุภาพเรียบหรู