ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน

  • Showing 1–12 of 23 results

  • Filter
฿19,150.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร

รหัส : P01-PD0540

น้ำหนักเพชรรวม : 0.68 กะรัต

น้ำหนักรวม : 2.81 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.46 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿19,150.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร

รหัส : P01-PD0541

น้ำหนักเพชรรวม : 2.09 กะรัต

น้ำหนักรวม : 2.85 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 37,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.46 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿19,150.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร

รหัส : P01-PD0542

น้ำหนักเพชรรวม : 2.46 กะรัต

น้ำหนักรวม : 2.68 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 40,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.30 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿19,150.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร

รหัส : P01-PD0543

น้ำหนักเพชรรวม : 5.05 กะรัต

น้ำหนักรวม : 5.04 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 200,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.46 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿19,150.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร

รหัส : P01-PD0544

น้ำหนักเพชรรวม : 1.36 กะรัต

น้ำหนักรวม : 3.12 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 30,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.46 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿41,000.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0284

น้ำหนักเพชรรวม 93.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 50.97 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 36,800 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1350

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 6.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 3.08 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 4,200 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿26,040.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0291

น้ำหนักเพชรรวม 20.10 กะรัต

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 16,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 700,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1323

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.78 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.72 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,960 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0245

น้ำหนักเพชรรวม 11.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 9.17 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 5,520 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0893

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.00 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม 1.08 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.63 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,560 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 380,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 1,480,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿30,100.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0278

น้ำหนักเพชรรวม 30.25 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 41.26 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 26,400 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 950,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1341

น้ำหนักเพชร : 5.00 กะรัต

น้ำหนักรวม : 10.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,440 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 95,000 บาท

 

ประเภท : กำไล

รหัส : P01-BR0246

น้ำหนักเพชร : 9.54 กะรัต

น้ำหนักรวม : 13.25 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 7,120 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 230,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿15,650.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0293

น้ำหนักเพชรรวม 3.90 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 21.50 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 13,500 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 150,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1383

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 1.23 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,150 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 70,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿19,920.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0280

น้ำหนักเพชรรวม 3.21 กะรัต

น้ำหนักรวม : 10.75 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 17,600 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 150,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1343

น้ำหนักเพชร : 0.52 กะรัต

น้ำหนักรวม : 2.97 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,320 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 25,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿20,600.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0274

น้ำหนักเพชรรวม 0.50 กะรัต

น้ำหนักรวม : 23.60 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 13,600 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0243

น้ำหนักเพชรรวม : 0.50 กะรัต

น้ำหนักรวม : 15.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 4,400 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1305

น้ำหนักเพชรรวม : 0.30 กะรัต

น้ำหนักรวม : 5.60 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,600 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿26,360.00

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0276

น้ำหนักเพชรรวม 13.4 กะรัต

น้ำหนักรวม : 24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 18,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,500,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0233

น้ำหนักเพชรรวม : 3.50 กะรัต

น้ำหนักรวม : 9.70 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 4,760 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 60,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1339

น้ำหนักเพชรรวม : 4.00 กะรัต

น้ำหนักรวม : 4.85 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,600 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 75,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

1 2