Top 10 Wedding Set

  • Showing all 10 results

  • Filter
฿31,550.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 1

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0292

น้ำหนักเพชรรวม : 27.95 กะรัต

น้ำหนักรวม : 38.77 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 26,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,300,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1378

น้ำหนักเพชร : 2.15 กะรัต / ข้าง

น้ำหนักรวม : 4.43 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,200 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 120,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0837

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.00 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 1.10 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.63 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 380,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 1,790,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿27,720.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 2

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0272

น้ำหนักเพชร : 13.60 กะรัต

น้ำหนักรวม : 21.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 18,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0234

น้ำหนักเพชร : 4.8 กะรัต

น้ำหนักรวม : 13.50 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 4,920บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 60,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1303

น้ำหนักเพชร : 1.60 กะรัต

น้ำหนักรวม : 3.80 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,600 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 40,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0377

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.25 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 0.40 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.70 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,200 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 38,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 488,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿26,040.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 3

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0291

น้ำหนักเพชร : 20.10 กะรัต

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 16,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 700,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0245

น้ำหนักเพชร : 17.25 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 9.17 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,320 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1323

น้ำหนักเพชร : 1.78 กะรัต/ข้าง

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,960 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0893

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.00 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 1.10 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.63 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,560 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 380,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 1,480,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿21,550.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 4

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0289

น้ำหนักเพชรรวม 17.3 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 26.24 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 15,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : จี้เพชร (มี 5 แบบ)

รหัส : P01-PD0540 – P01-PD0544

— P01-PD0540 : น้ำหนักเพชรรวม : 1.80 กะรัต

— P01-PD0541 : น้ำหนักเพชรรวม : 2.09 กะรัต

— P01-PD0542 : น้ำหนักเพชรรวม : 2.46 กะรัต

— P01-PD0543 : น้ำหนักเพชรรวม : 5.05 กะรัต

— P01-PD0544 : น้ำหนักเพชรรวม : 1.36 กะรัต

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED0280

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.80 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักตัวเรือน : 2.30 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 1,350 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0872

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.8 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.60 กะรัต

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,400 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 170,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 735,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿31,880.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 5

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0288

น้ำหนักเพชร : 7.80 กะรัต

น้ำหนักรวม : 25.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 25,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 860,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1376

น้ำหนักเพชร : 2.50 กะรัต

น้ำหนักรวม : 2.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,600 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 150,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0877

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 0.80 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,280 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 130,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿33,760.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 6

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0277

น้ำหนักเพชร : 48.75 กะรัต

น้ำหนักรวม : 22.89 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 22,400 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 600,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0245

น้ำหนักเพชร : 17.25 กะรัต

น้ำหนักรวม : 9.17 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 5,520 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 250,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1340

น้ำหนักเพชร : 9.00 กะรัต

น้ำหนักรวม : 4.43 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,840 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 120,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0783

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.25 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 1.49 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.70 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา :  2,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 360,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 1,430,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿29,080.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 7

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0290

น้ำหนักเพชร : 12.25 กะรัต

น้ำหนักรวม : 27.50กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 23,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 580,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1377

น้ำหนักเพชร : 1.7 กะรัต/ข้าง

น้ำหนักรวม : 5.85 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 2,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD08763

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.35 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 0.65 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 3.30 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 345,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 660,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿32,680.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 8

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0282

น้ำหนักเพชร : 46.75 กะรัต

น้ำหนักรวม : 37.32 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 26,000 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,800,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1348

น้ำหนักเพชร : 3.80 กะรัต

น้ำหนักรวม : 5.28 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,400 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 150,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0875

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 1.20 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,280 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 140,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 2,090,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿32,440.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 9

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0275

น้ำหนักเพชร : 8.80 กะรัต

น้ำหนักรวม : 18.50 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 19,800 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 360,000 บาท

 

ประเภท : สร้อยข้อมือ

รหัส : P01-BR0244

น้ำหนักเพชร : 4.80 กะรัต

น้ำหนักรวม : 6.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 5,760 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1306

น้ำหนักเพชร : 3.20 กะรัต

น้ำหนักรวม : 4.20 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,600 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 40,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0877

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 0.80 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,280 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 130,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 800,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿28,480.00

ขายดี ยอดนิยม อันดับ 10

 

ชุดเครื่องประดับสำหรับแต่งงาน CZ (Cubic Zirconia)

ประเภท : สร้อยคอ

รหัส : P01-ND0279

น้ำหนักเพชร : 8.4 กะรัต

น้ำหนักรวม : 13.67 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 19,200 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

 

ประเภท : กำไล

รหัส : P01-BR0236

น้ำหนักเพชร : 1.8 กะรัต

น้ำหนักรวม : 3.70 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,200 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 54,000 บาท

 

ประเภท : ต่างหู

รหัส : P01-ED1342

น้ำหนักเพชร : 3.9 กะรัต

น้ำหนักรวม : 6.75 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,760 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

 

ประเภท : แหวน

รหัส : P01-RD0913

น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.40 กะรัต

น้ำหนักเพชรรวม : 0.54 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 5.12 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

ราคา : 3,200 บาท

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 190,000 บาท

 

เปรียบเทียบราคากับเพชรแท้ทั้งเซต : 860,000 บาท

 

✅สินค้าทุกชิ้น รับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)