จี้เพชร

  • Showing all 12 results

  • Filter
฿1,560.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.09 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 1.63 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 9,000 บาท

฿1,960.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.26 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 3.02 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 360,000 บาท

฿2,200.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.95 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 60,000 บาท

฿2,100.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.36 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.17 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 27,000 บาท

฿2,200.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.33 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 1.72 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 26,000 บาท

฿1,680.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.30 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 1.23 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 26,500 บาท

฿1,500.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.465 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 1.22 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 24,000 บาท

฿2,800.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.68 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.81 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 35,000 บาท

฿2,800.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 2.09 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.85 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

 

฿2,800.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.88 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 2.68 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

 

฿2,800.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 5.05 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 5.04 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

 

฿2,800.00

จี้เพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.36 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 3.12 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)