สร้อยคอ

  • Showing 1–12 of 19 results

  • Filter
฿10,375.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 9.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 29.90 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 370,000 บาท

฿10,000.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 9.10 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 33.45 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

฿15,600.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 7.80 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 25.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

฿18,000.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 13.60 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 21.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,505,000 บาท

฿13,600.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 0.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 23.60 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 79,000 บาท

฿19,800.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 8.80 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 18.50 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 360,000 บาท

฿18,000.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 13.4 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 24.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,500,000 บาท

฿22,400.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 48.75 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 22.89 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 600,000 บาท

฿21,100.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 30.25 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 41.26 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 950,000 บาท

฿19,200.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 8.40 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 13.67 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

฿17,600.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 3.21 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 10.75 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 150,000 บาท

฿23,200.00

สร้อยคอเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 56.00 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 49.10 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 1,500,000 บาท

1 2