แหวนคู่

  • Showing 1–12 of 15 results

  • Filter
฿4,880.00

แหวนคู่ Charming Love

P01-RD0902 (Lady)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.36 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.90 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,320 บาท
***************
P01-RD0903 (Men)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.08 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 7.05 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,560 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿4,900.00

แหวนคู่ Couple Love

P01-RD0867 (Lady)
น้ำหนักเพชร : 0.25 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 4.34 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,450 บาท
***************
P01-RD0868 (Men)
น้ำหนักเพชร : 0.25 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 4.34 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,450 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿6,880.00

แหวนคู่ Couple Rings

P01-RD0892 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.25 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 1.31 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.45 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,560 บาท
***************
P01-RD0887 (Men)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 0.56 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 7.97 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 4,320 บาท

 

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

 

฿5,960.00

แหวนคู่ Eternal Love

P01-RD0892 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.00 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 1.06 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 2.46 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,160 บาท
***************
P01-RD0886 (Men)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 0.56 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 5.49 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 3,800 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

 

฿5,160.00

แหวนคู่ Forever Love

P01-RD0907 (Lady)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.375 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.46 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,560 บาท
***************
P01-RD0908 (Men)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.20 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 6.10 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,600 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿3,000.00

แหวนคู่ Hammered Square

P01-RD0939 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.00 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 1.97 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,650 บาท
***************
P01-RD0938 (Men)
น้ำหนักตัวเรือน : 3.20 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,350 บาท

 

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿3,840.00

แหวนคู่ King&Queen

P01-RD0138 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.50 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 2.60 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,920 บาท
***************
P01-RD0002 (Men)
น้ำหนักตัวเรือน : 5.07 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,920 บาท

 

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿4,510.00

แหวนคู่ Lily Love

P01-RD0838 (Lady)
น้ำหนักเพชรรวม : 1.00 กะรัต (0.25 x 4)
น้ำหนักตัวเรือน : 3.85 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,950 บาท
***************
P01-RD0450 (Men)
น้ำหนักเพชรรวม : 1.00 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 4.50 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,560 บาท

 

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

 

฿5,150.00

แหวนคู่ Paradise Match

P01-RD0861 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.25 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 0.40 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 4.10 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 3,000 บาท
***************
P01-RD0862 (Men)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.18 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 4.92 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,450 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿7,840.00

แหวนคู่ Precious of Love

P01-RD0912 (Lady)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 1.75 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 2.37 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.45 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 3,520 บาท
***************
P01-RD0887 (Men)
น้ำหนักเพชรเม็ดยอด : 0.50 กะรัต
น้ำหนักเพชรรวม : 0.56 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 7.97 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 4,320 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿6,400.00

แหวนคู่ Simplicity of Love

P01-RD0865 (Lady)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.22 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.61 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 3,200 บาท
***************
P01-RD0866 (Men)
น้ำหนักเพชรรวม : 0.36 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 7 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 3,200 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

฿4,360.00

แหวนคู่ Square of Love 

P01-RD0098 (Lady)
น้ำหนักเพชร : 1.50 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 3.6 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 1,560 บาท
***************
P01-RD0447 (Men)
น้ำหนักเพชร : 0.17 กะรัต
น้ำหนักตัวเรือน : 6.69 กรัม
ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว
ราคา : 2,800 บาท

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)
✅แหวน, ต่างหู ตัวเรือนทอง/ทองหน้าขาว/พิงค์โกลด์ +550 บาท

1 2