สร้อยข้อมือ-กำไล

  • Showing all 12 results

  • Filter
฿3,250.00

กำไลข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.00 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 11.70 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 110,000 บาท

฿4,400.00

กำไลข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชร : 0.50 กะรัต

น้ำหนักรวม : 15.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

 

฿4,760.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 4.00 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 11.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 170,000 บาท

฿4,920.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 4.80 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 13.50 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 60,000 บาท

฿4,520.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 2.40 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 12.00 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 260,000 บาท

฿3,200.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.90 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 5.71 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 50,000 บาท

฿3,250.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.50 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 10.30 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 180,000 บาท

฿2,950.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 7.35 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 8.20 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 570,000 บาท

฿3,150.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 1.15 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 7.40 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 100,000 บาท

฿5,760.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชร : 4.80 กะรัต

น้ำหนักรวม : 6.0 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 270,000 บาท

฿5,520.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 17.25 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 9.17 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)

 

เปรียบเทียบราคาเครื่องประดับเพชรแท้ : 350,000 บาท

฿5,600.00

สร้อยข้อมือเพชร CZ (Cubic Zirconia)

น้ำหนักเพชรรวม : 20.30 กะรัต

น้ำหนักตัวเรือน : 13.25 กรัม

ตัวเรือน : เงินแท้ 92.5% ชุบเคลือบทองคำขาว

✅สินค้ารับประกัน 1 ปี (เพชรหลุด ตัวเรือนหัก ชำรุด ซ่อมฟรี 1 ปี)