Blog

ตัวเรือนคุณภาพ

สำหรับวัสดุที่นิยมนำมาใช้ทำเป็นเครื่องประดับนั้นมีอยู่หลายชนิด โดยหลักๆแล้วจะมีอยู่ 4 ชนิด ก็คือ

  1. ทองคำ (gold)
  2. แพลตตินั่ม (Platinum ทองคำขาว)
  3. เงิน (Silver)
  4. ทองเหลือง (Brass)

หรือหากแยกตามเกรดของเครื่องประดับ ก็อาจพูดได้ว่าเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับบน : งานเพชรแท้ พลอยแท้ราคาสูง มักจะใช้ตัวเรือนเป็นทองคำ และแพลตตินั่ม ซึ่งทั้งสองเป็นวัสดุที่มีราคาสูงทั้งคู่

ระดับกลาง : งานพลอยแท้ และเพชรสังเคราะห์ หรือเพชรแท้ที่คุณภาพไม่สูงมากนัก กลุ่มนี้จะมีราคาป่านกลางค่อนไปทางสูง มักนิยมใช้ตัวเรือนเป็นเงิน

ระดับล่าง : งานเพชรสังเคราะห์ แก้ว พลาสติก กลุ่มนี้จะมีราคาถูก เหมาะสำหรับใส่เล่น หรือพวก Costume jewelry มักจะใช้ทองเหลือง หรือโรเดียมทำเป็นตัวเรือน

สำหรับภตา เรามีความตั้งใจในการผลิตเครื่องประดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึง หรือมีราคาที่ถูกกว่าเครื่องประดับแท้ แต่ทั้งนี้จะต้อง คงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและความเหมือนที่เหมือนเครื่องประดับราคาแพงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โดยหัวใจหลักที่จะทำได้เช่นนั้นก็คือ เพชร (ซึ่งคุณภาพเพชรที่เราเลือกใช้นั้น ได้อธิบายไว้ในหัวข้ออื่นแล้ว) และส่วนสำคัญไม่แพ้กันก็คือ “ตัวเรือน” เราเลือกใช้วัสดุเงิน เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อผิวมนุษย์ เป็นที่ยอมรับ และสีรวมถึงความขาวของวัสดุเงิน ถ้าหากพูดเปรียบเทียบกันก็คงจะใกล้เคียงกับแพลตตินั่ม ในราคาย่อมเยาว์ ถึงแม้จะไม่ใช่วัสดุที่ถูกที่สุดในท้องตลาด แต่เราคำนึงถึง ผู้บริโภค และลักษณะการใช้งานของลูกค้า

ซึ่งต่างจากทองเหลือง ที่บางคนใส่แล้วอาจจะเกิดอาการแพ้ เช่น คัน หรือเป็นผื่นแดงตรงผิวที่สัมผัส แต่ทว่าบางคนที่ไม่แพ้ก็สามารถส่วมใส่ได้ดีเช่นกัน
แต่ปัญหาต่อมาก็คือ “ทองเหลือง” จะทำปฏิกิริยากับ “เหงื่อ” ผลที่ได้ก็คือออกไซด์เป็นคราบสีเขียว

ซึ่งถ้าหากเป็นการใส่เล่นๆก็คงจะไม่เป็นอะไร แต่ถ้าหากคุณกำลังร่วมโต๊ะรับประทานอาหารในงานสังคมอยู่ แล้วมีคราบเขียวๆติดตามนิ้ว หรือหากใส่สร้อยคอก็คงเลอะไม่งามแน่ๆ และถึงแม้ว่าเครื่องประดับทองเหลือง จะมีการ”ชุบเคลือบผิว”ด้วยทองคำขาว หรือทองคำ ก็เป็นเพียงรูปลักษณ์ที่สวยขึ้น แต่ก็จะมีปัญหาที่กล่าวอยู่ดี